Daňový kalendář 2011

Leden 2011

10. 1. 2011 - Spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

20. 1. 2011 - Daň z příjmů - měsíční záloha na daň z příjmů FO a z funkčních požitků

25. 1. 2011 - Spotřební daň    - splatnost daně za listopad 2010 (pouze daň z lihu)

                                                      - daňové přiznání za prosinec 2010

                                                      - uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené

                                                        nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2010

25. 1. 2011 - Daň z přidané hodnoty    - měsíční plátce (za prosinec 2010)

                                                                    - čtvrtletní plátce (4. čtvrtletí 2010)

31. 1. 2011 - Daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby za prosinec 2010

31. 1. 2011 - Daň z nemovitosti - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2011

31. 1. 2011 - Daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2010

Únor 2011

9. 2. 2011 - Spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

15. 2. 2011 - Daň z příjmů - podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze závislé činnosti a z  

                                                  funkčních požitků na zdaňovací období 2011 a podpis k provedení

                                                  ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací     

                                                  období 2010

                                                - pofání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

21. 2. 2011 - Daň z příjmů - měsíční záloha na daň z příjmů FO a z funkčních požitků

25. 2. 2011 - Spotřební daň - daňové přiznání za leden 2011

                                                  - uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené

                                                     nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2011

25. 2. 2011 - Daň z přidané hodnoty - měsíční plátce (za leden 2011)

Březen 2011

14. 3. 2011 - Spotřební daň - splatnost daně za leden 2011 (mimo spotřební daň z lihu)

15. 3. 2011 - Daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň (1. čtvrtletí 2011)

                                                - podání hlášení platebního zprostředkovatele

21. 3. 2011 - Daň z příjmů - měsíční záloha na daň z příjmů FO a z funkčních požitků 

                                                - elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za 

                                                  zdaňovací období 2010

25. 3. 2011 - Spotřební daň - daňové přiznání za únor 2011

                                                  - uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené

                                                    nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2011

25. 3. 2011 - Daň z přidané hodnoty - měsíční plátce (za únor 2011)

25. 3. 2011 - Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv

                                                           a elektřiny za leden 2011

28. 3. 2011 - Spotřební daň - splatnost daně za leden 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

31. 3. 2011 - Daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2010

                                                 (nemá-li poplatník audit, a přiznání zpracovává a podává sám) 

Duben 2011

11. 4. 2011 - Spotřební daň - splatnost daně za únor 2011

15. 4. 2011 - Daň silniční - čtvrtletní záloha za 1. čtvrtletí 2011

20. 4. 2011 - Daň z příjmů - měsíční záloha na daň z příjmů FO a z funkčních požitků

26. 4. 2011 - Spotřební daň - splatnost daně za únor 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

                                                  - uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené

                                                    nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2011

 26. 4. 2011 - Daň z přidané hodnoty - měsíční plátce (za březen 2011)

                                                                 - čtvrtletní plátce (za 1. čtvrtletí 2011

26. 4. 2011 - Energetické daně - daňové přiznánía splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny 

                                                            za březen 2011

Květen 2011

10. 5. 2011 - Spotřební daň - splatnost daně za březen 2011

20. 5. 2011 - Daň z příjmů - měsíční záloha na daň z příjmů FO a z funkčních požitků

25. 5. 2011 - Spotřební daň - splatnost daně za březen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

                                                   - daňové přiznání za duben 2011

                                                   - uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené

                                                     nafty a ostatních (technických) benzinů za za duben 2011

25. 5. 2011 - Daň z přidané hodnoty - měsíční plátce (za duben 2011)

 25. 5. 2011 - Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny

                                                            za duben 2011

31. 5. 2011 - Daň z nemovitostí - splatnost celé daně (do 5000,- Kč)

                                                         - splatnost 1. splátky (nad 5000,- Kč)

Červen 2011

9. 6. 2011 - Spotřební daň - splatnost daně za duben 2011

15. 6. 2011 - Daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň

20. 6. 2011 - Daň z příjmů - měsíční záloha na daň z příjmů FO a z funkčních požitků

24. 6. 2011 - Spotřební daň - splatnost daně za duben 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

27. 6. 2011 - Spotřební daň - daňové přiznání za květen 2011

                                                  - uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené

                                                    nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2011

27. 6. 2011 - Daň z přidané hodnoty - měsíční plátce (za květen 2011)

27. 6. 2011 - Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny

                                                            za květen 2011

30. 6. 2011 - Daň z příjmů - podání přiznání a doplatek za rok 2010 

                                                  (v případě odkladu podání přiznání)

 

 

Červenec 2011

11. 7. 2011 - Spotřební daň - splatnost daně za květen 2011

15. 7. 2011 - Daň silniční - čtvrtletní záloha za 2. čtvrtletí 2011

20. 7. 2011 - Daň z příjmů - měsíční záloha na daň z příjmů FO a z funkčních požitků

25. 7. 2011 - Spotřební daň - splatnost daně za květen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

                                                  - daňové přiznání za červen 2011

                                                  - uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené

                                                    nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2011

25. 7. 2011 - Daň z přidané hodnoty - měsíční plátce (za červen 2011)

                                                                 - čtvrtletní plátce (za 2. čtvrtletí 2011)

25. 7. 2011 - Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny 

                                                            za červen 2011

Srpen 2011

9. 8. 2011 - Spotřební daň - splatnost daně za červen 2011

22. 8. 2011 - Daň z příjmů - měsíční záloha na daň z příjmů FO a z funkčních požitků

24. 8. 2011 - Spotřební daň - splatnost daně za červen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

25. 8. 2011 - Spotřební daň - daňové přiznání za červenec 2011

                                                  - uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené

                                                    nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2011

25. 8. 2011 - Daň z přidané hodnoty - měsíční plátce (za červenec 2011)

25. 8. 2011 - Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny

                                                            za červenec 2011

31. 8. 2011 - Daň z nemovitostí  - splatnost 1. splátky (zemědělci nad 5000,- Kč)

Září 2011

9. 9. 2011 - Spotřební daň - splatnost daně za červenec 2011

15. 9. 2011 - Daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň

20. 9. 2011 - Daň z příjmů - měsíční záloha na daň z příjmů FO a z funkčních požitků

26. 9. 2011 - Spotřební daň - splatnost daně za červenec 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

                                                  - daňové přiznání za srpen 2011

                                                  - uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené 

                                                     nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2011

26. 9. 2011 - Daň z přidané hodnoty - měsíční plátce (za srpen 2011) 

26. 9. 2011 - Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny 

                                                            za srpen 2011

Říjen 2011

10. 10. 2011 - Spotřební daň - splatnost daně za srpen 2011

17. 10. 2011 - Daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí 2011

20. 10. 2011 - Daň z příjmů - měsíční záloha na daň z příjmů FO a z funkčních požitků

25. 10. 2011 - Spotřební daň - splatnost daně za srpen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

                                                     - daňové přiznání za září 2011

                                                     - uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené

                                                        nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2011      

25. 10. 2011 - Daň z přidané hodnoty - měsíční plátce (za září 2011)

                                                                    - čtvrtletní plátce ( za 3. čtvrtletí 2011)

25. 10. 2011 - Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny 

                                                              za září 2011

Listopad 2011

9. 11. 2011 - Spotřební daň - splatnost daně za září 2011

21. 11. 2011 - Daň z příjmů - měsíční záloha na daň z příjmů FO a z funkčních požitků

24. 11. 2011 - Spotřební daň - splatnost daně za září 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

                                                     - daňové přiznání za říjen 2011

                                                     -  uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené

                                                        nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2011

25. 11. 2011 - Daň z přidané hodnoty - měsíční plátce (za říjen 2011)

25. 11. 2011 - Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny

                                                             za říjen 2011 

30. 11. 2011 - Daň z nemovitostí - splatnost 2. splátky (všichni na 5000,- Kč) 

Prosinec 2011

10. 12. 2011 - Spotřební daň - splatnost daně za říjen 2011 

15. 12. 2011 - Daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad 2011

15. 12. 2011 - Daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň

20. 12. 2011 - Daň z příjmů - měsíční záloha na daň z příjmů FO a z funkčních požitků

27. 12. 2011 - Spotřební daň - splatnost daně za říjen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

                                                     - daňové přiznání za listopad 2011

                                                     - uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené

                                                       nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2011  

27. 12. 2011 - Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny

                                                             za listopad 2011   


Kontakt

Helena Oprchalová

Čebín 327
664 23 Čebín

Masarykova 1027
664 42 Modřice


T: 604 974566


Novinky

30.11.2010 00:00

Daňový kalendář prosinec 2010

 

Prosinec 2010

8. 12. 2010 - Zdravotní pojištění - odvod zálohy OSVČ (za listopad 2010)

10. 12. 2010 - Spotřební daň - splatnost daně za říjen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

15. 12. 2010 - Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2010)

15. 12. 2010 – Daň z příjmů – pololetní a čtvrtletní záloha na daň

20. 12. 2010 - Daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na dani z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků

20. 12. 2010 - Sociální pojištění - odvod zálohy OSVČ za listopad 2010

                                                            -  odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za listopad 2010

                                                            - odvod pojistného zaměstnavatele za listopad 2010

27. 12. 2010 - Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2010

27. 12. 2010 - Spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2010

27. 12. 2010 - Daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za listopad 2010

                                                                    - daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2010

31. 12. 2010 - Daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2010

 

Celý článek

—————