O NÁS 

Naše společnost se zaměřuje na poskytování služeb malým a středním firmám.

Využívání externích účetních služeb je levnější. Platíte jen za smluvenou práci a máte proto více času věnovat se Vašemu podnikání a Vašim blízkým.

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

Termín  „Daňová evidence“ se od roku 2004 používá, dle novely zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., na místo bývalého jednoduchého účetnictví .

Tato služba zahrnuje vedení daňové evidence se všemi souvisejícími úkony, dle dohody s klientem. (Vedení  peněžního deníku, zpracování knihy pohledávek a závazků, vedení knihy investičního a drobného majetku, tisk konečných verzí zpracovaných knih, zpracování účetní závěrky, tisk faktur, zpracování knihy jízd, zpracování knihy tržeb, apod.)

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Termínem „Účetnictví“ se od roku 2004 rozumí, dle novely zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., bývalý termín podvojné účetnictví.

Tato služba zahrnuje vedení účetnictví se všemi souvisejícími úkony dle požadavku klienta (zpracování účetní osnovy, zaúčtování všech účetních dokladů, vedení účetního deníku, vedení hlavní knihy, vedení pokladní knihy, vedení knih pohledávek a závazků, tisk konečných verzí zpracovaných knih, účetní závěrka, apod.)

ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

Tato služba zahrnuje zpracování všech druhů daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob, k dani z příjmů právnických osob, k dani z přidané hodnoty, k dani spotřební, k dani silniční, k dani z nemovitostí, k dani z převodu nemovitostí, k dani dědické, k dani darovací a dalších souvisejících zákonných povinností.

ZPRACOVÁNÍ MEZD A PERSONALISTIKY

Tato služba zahrnuje výpočet mezd, odvodů sociálního a zdravotního pojištění včetně vytisknutí a rozeslání výplatních pásek, roční zúčtování daně zaměstnancům, roční vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti, roční vyúčtování srážkové daně, odevzdání přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení a další související operace.

DALŠÍ SLUŽBY

Dalšími službami se rozumí poskytování ostatních služeb souvisejících s touto problematikou (vedení skladové evidence, vedení knihy jízd apod.)
Kontakt

Helena Oprchalová

Čebín 327
664 23 Čebín

Masarykova 1027
664 42 Modřice


T: 604 974566


Novinky

30.11.2010 00:00

Daňový kalendář prosinec 2010

 

Prosinec 2010

8. 12. 2010 - Zdravotní pojištění - odvod zálohy OSVČ (za listopad 2010)

10. 12. 2010 - Spotřební daň - splatnost daně za říjen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

15. 12. 2010 - Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2010)

15. 12. 2010 – Daň z příjmů – pololetní a čtvrtletní záloha na daň

20. 12. 2010 - Daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na dani z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků

20. 12. 2010 - Sociální pojištění - odvod zálohy OSVČ za listopad 2010

                                                            -  odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za listopad 2010

                                                            - odvod pojistného zaměstnavatele za listopad 2010

27. 12. 2010 - Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2010

27. 12. 2010 - Spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2010

27. 12. 2010 - Daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za listopad 2010

                                                                    - daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2010

31. 12. 2010 - Daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2010

 

Celý článek

—————